Zašto ulagat u Općinu Pakoštane

Općinska uprava se zalaže za održivi razvoj koji mora počivati na usklađivanju zahtjeva okoliša s poželjnim gospodarskim razvojem i demografskim kretanjima.

Jedan od preduvjeta održivog razvoja primjena je integralnog planiranja, koje uključuje društvene, stručne, tehnološke, materijalne i ostale relevantne okolnosti.

Održivi razvoj ide za ispunjenjem potreba i očekivanja sadašnjih i budućih generacija.

Stoga su sve aktivnosti u općini Pakoštane dobro promišljene i pokrivene Detaljnim planovima uređenja za svaki segment – od smjera razvoja i izgradnje turističkih kapaciteta, gospodarskih zona, stambene izgradnje do kulturnih i sportskih objekata i događanja.

Turizam je glavni pravac razvoja ali ne masovni turizam već razvoj turizma na osnovama bogatog kulturno povijesnog nasljeđa.

Održivi razvoj u ovoj Općini podrazumijeva i zadržavanje mladog stanovništva na svom području stoga su potrebna ulaganja i poticaji za stvaranje novih radnih mjesta i kontinuirani cjelogodišnji posao.

Promatrajući sastav i djelatnost korisnika u Poslovnoj zoni „Servisna zona Pakoštane“ može se zaključiti da se radi o zoni koja je uglavnom lokalno i turistički orijentirana - jedan dio korisnika je vezan uz poljoprivredu (uljara) i uzgoj i preradu (i izvoz) riba, te niz servisa za suhi vez i usluge vezane uz turizam (praonica) i komunalnu djelatnost.