Parcele za prodaju

  1. Katastarska čestica (5367/18 N.I.) = (1227/31 S.I ) – površine 2.699 m2
  2. Katastarska čestica (5367/15 N.I.) = (1227/28 S.I ) – površine 2.689 m2