ŠTO OBUHVAĆA EU PROJEKT

Projekt predstavlja ulaganje u Poslovnu zonu „Servisna zona Pakoštane“ i to u:

  • izgradnja telekomunikacijske mreže
  • izgradnju prometnica
  • uređenje zelenih površina – drvoreda uz prometnice (gdje je to moguće) s dva odmorišta zasjenjena drvećem gdje će se postaviti
  • interaktivne solarne klupe,

te je ovaj projekt zadnja faza uređenja poslovne infrastrukture u „Servisnoj zoni Pakoštane“ čime će se omogućiti normalno poslovanje korisnika - poduzeća koji su već započeli radom u Zoni kao i onih koji to tek namjeravaju a nisu se mogli odlučiti započeti s vlastitim ulaganjem zbog „nemogućih“ makadamskih cesta te bez telekomunikacijske infrastrukture.

Projektnom dokumentacijom za prometnice u Zoni predviđeno je da :

Predmet ovog projekta je projektiranje prometnica unutar servisne zone Pakoštane. Zona se nalazi sjeverno od državne ceste D8 i južno od županijske ceste Ž6064. Predmetna zona ima ovim projektom tri spoja na postojeću županijsku cestu i ostavljenu mogućnost spoja na državnu cestu D8, spoj na državnu cestu D8 nije predviđen ovim projektom. Zadatak je ispojektirati četiri prometnice u skladu s idejnim projektom.

  • Cesta 1. Duljina ceste iznosi 318,73 m, a njezina širina kolnika je 6 m a širina nogostupa koji se nalazi sa njene desne strane je 1.6 m. Ona je ujedno i sabirna cesta na koju imaju spoj cesta 2, cesta 3 i cesta 4.
  • Cesta 2 spaja se na županijsku cestu Ž6064 i na cestu 1 industrijske zone. Njena duljina je 381,31 m, a njezina širina kolnika je 6 m a širina nogostupa koji se nalazi sa njezine lijeve i desne strane je 1.6 m.
  • Cesta 3 isto kao cesta 2 ima spoj na županijsku cestu Ž6064 i na cestu 1 industrijske zone. Njena duljina je 381,31 m, a njezina širina kolnika je 6 m a širina nogostupa koji se nalazi sa njene lijeve i desne strane je 1.6 m.
  • Cesta 4 jednako kao i cesta 2 i cesta 3 ima spoj na županijsku cestu Ž6064 i na cestu 1 industrijske zone. Duljina ceste je 555,89 m, njezina širina kolnika je 6 m, a širina nogostupa koji se nalazi sa njene lijeve strane je 1.6 m.[AB1]

Duljina trase telekomunikacijske mreže iznosi 2.138 metara, a postavit će se 6,88 km cijevi prema projektnoj dokumentaciji.

Objekti se priključuju na TK mrežu preko izvodnih ormarića koji se nalaze u samim objektima.

Prema Prostornom planu uređenja Općine, dio koji se odnosi na Poslovnu zonu „Servisna zona Pakoštane“ predviđena je sadnja i oblikovanje zelenila i na parcelama i u zelenim zonama terena s tim da ono treba imati autohtoni karakter i svojim oblikom, visinom i gustoćom pruži osnovnu zaštitu korisnicima.

Planira se sadnja mediteranskog zelenila uz nogostupe gdje to teren dozvoljava (kamena podloga) te urediti dvije sjenice opremljene sa solarnim interaktivnim klupama (dvije klupe) za dnevni odmor korisnika / posjetitelja zone.

Slike 2. i 3. : Prikaz solarne interaktivne klupe