Poslovna „Servisna zona Pakoštane“

nalazi se sjeverno od naselja Pakoštane. S obzirom na veličinu ova poslovna zona spada u male jer ukupna njena površina iznosi 127.696 m² (12,7696 ha), a prometnice koje se namjeravaju ovim projektom dovesti u punu funkciju (asfaltirati) zauzimaju 15.882, odnosno 12,44 % Zone.

Odluka o osnivanju Poslove zone „Servisna zona“ u Pakoštanima donijeta je od strane Općinskog vijeća Općine Pakoštane 26.travnja. 2011.god.

Prema Prostornom planu Općine Pakoštane (Članak 101.)

Unutar zone proizvodne namjene Planom se dozvoljava izgradnja i uređenje građevina i pogona slijedeće namjene:

  • obrtničke i zanatske radionice
  • proizvodni pogoni male privrede
  • pogoni za primarnu preradu poljoprivrednih proizvoda
  • pogoni za primarnu preradu ribe i proizvoda marikulture
  • skladišta

Općina Pakoštane je provodila javne natječaje za zakup i prodaju vlastitog zemljišta u Servisnoj zoni Pakoštane po početnim cijenama od 1,00 kn/m2 do 4,47 kn/ m² godišnje za zakup, odnosno u iznosu 147,00 kn/ m² za prodaju zemljišta.

Poslovna zona ima ukupno 32 parcele (stari i novi dio poslovne zone). Stari dio zone je u cijelosti privatno vlasništvo. U novom dijelu zone cca. 50% parcela je prodano poduzetnicima a sa ostalih 40% potpisan je ugovor o zakupu s pravom gradnje, dok su dvije parcele za sada ostale slobodne.

Općinsko vijeće Općine Pakoštane ovom Odlukom utvrđuje da je Prostornim planom uređenja Općine Pakoštane (“Službeni glasnik Općine Pakoštanebr. 2/06 i 1/09), Odlukom o donošenju Detaljnog plana uređenja Servisne zone u Pakoštanima.

(“Službeni glasnik općine Pakoštane” broj 1/95 i 1/99) te Odlukom Općinskog poglavarstva o utvrđenju poslovne zone – “Servisna zona” u Pakoštanima, Klasa: 022-05/06-01/297, Urbroj: 2198/18-06-1 od 10. svibnja 2006. godine planirana je poduzetnička zona u Pakoštanima – “Servisna zona Pakoštane”.